Biuletyn Informacji Publicznej
Związku Międzygminnego BÓBR
KOMPETENCJE ZARZĄDU

 

 1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań publicznych określonych statutem. Kompetencje Zarządu obejmują bieżące zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów w granicach umocowania i reprezentowanie Związku w stosunkach zewnętrznych.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Związku,
  2. składanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Związku,
  3. wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz podejmowanie czynności, niezbędnych   dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku,
  4. kierowanie Biurem Związku,
  5. opracowywanie projektów zmian statutu Związku.
 3. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu w szczególności należy:
  1. organizowanie prac Zarządu oraz przewodniczenie jego obradom,
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
  3. podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach              nie cierpiących zwłoki, przy czym czynności takie wymagają zatwierdzenia             na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Data publikacji: 2012.02.28 14:43:08 Data zmiany:
Opublikował: Bogusława Piotrowska Zmienił:
Udostępnił: Bogusława Piotrowska Ilość zmian:
Autor: Bogusława Piotrowska Rejestr zmian: Brak zmian
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 9124
© 2011 Biuletyn Informacji Publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0.018