Biuletyn Informacji Publicznej
Związku Międzygminnego BÓBR
KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

ZADANIEM KOMISJI REWIZYJNEJ JEST :

  1. przeprowadzanie kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,
  2. opiniowanie wykonania budżetu,
  3. sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielania Zarządowi absolutorium.
Data publikacji: 2012.02.28 14:40:59 Data zmiany: 2012-02-28 14:41:04
Opublikował: Bogusława Piotrowska Zmienił: Bogusława Piotrowska
Udostępnił: Bogusława Piotrowska Ilość zmian: 1
Autor: Bogusława Piotrowska Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 9225
© 2011 Biuletyn Informacji Publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0.018